ກົດເລີຍ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕີມ

Shop by Category

ສິນຄ້າລາຍລາວຮ່ວມສະໃຫມ່ ທີ່ເປັນ Signature ຂອງຮ້ານ

ສິນຄ້າທັງໝົດ

Fan Favorites

On Sale

Best Sellers

Packaging ແບຣນສະຕຣີດເທັກ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

Contact us

  • ສະຖານທີ ຮ້ານ ເສັ້ນ ສີເມືອງ,ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ກຳແພງນະຄອນ (Seemuang Road, SeeSattanak District, Vientiane Capital, Laos
  • ໂທ: +85620 95564442 (ຊື່ ແມັກ ຝ່າຍຄວມຄຸມການຜະລິດ)
  • ໂທ: +85620 58002162 (ຊື່ ເກັ່ງ ຝ່າຍຄວມຄຸມງານອອກແບບ, ຝາ່ຍຂາຍ)
  • ໂທ: +85620 59389888 (Rufee ການ ຕະຫລາດ ແລະ ຂາຍ)